Finalització de les obres a la C-245

Sant Boi disposa de 44.125 vehicles d’ús privat entre turismes i motocicletes

Demanem a l´Ajuntament que estableixi compromisos concrets i efectius amb el Ministeri de Foment per finalitzar les obres dels accessos a la C-245, per tal d’evitar l’actual col·lapse diari de vehicles a les entrades i sortides de Sant Boi, i els que circulen per la BV-2002 i des de Cornellà.

Rehabilitació de pisos buits per a lloguer social.

Durant l´any 2018 s´han produït més de 150 desnonaments. Una gran part d´aquestes famílies han hagut de marxar del municipi, ocupar pisos buits, allotjar-se en cases d´altres familiars, o viure amuntegades en habitacions de lloguer… A Sant Boi hi ha unes 20 persones en situació d’exclusió social que viuen al carrer. Mentrestant, a Sant Boi hi ha 2.808 habitatges buits. Reivindiquem que l’Ajuntament realitzi polítiques de suport a la rehabilitació d´aquests habitatges per tal de que puguin ser destinats al lloguer social i assequible.

Traslladant la FECSA des de 2003

És un dels temes més recurrents de la ciutat. La població es mostra cansada de les continuades promeses electorals.

L´abril de 2003, l´Ajuntament de Sant Boi va anunciar al Viure Sant Boi una gran festa per celebrar l’acord del trasllat de la FECSA. Conjuntament amb la Federació d´Associacions Veïnals de Sant Boi i altres entitats, demanem que l´Ajuntament promogui una campanya reivindicativa per aconseguir que la FECSA traslladi les seves instal·lacions en l´espai que ja té reservat en la zona industrial, i, alhora, s´enceti un procés participatiu ampli per definir els usos d´aquest espai.

Reivindiquem més llars d’infants públiques

L´any 2018 van néixer a la nostra ciutat 704 infants i Sant Boi només disposa de 5 llars d´infants públiques. Reivindiquem més llars públiques per poder acollir el màxim d´infants i evitar els desplaçaments a altres municipis.

Fora les muntanyes d´asfalt de Panasfalto!

Foto: Jaume Coll Gili

Des de fa molts anys, l´Ajuntament va concedir llicència d´activitats a les empreses Panasfalto i Washington en el Sector Can Gavarrot (espai natural de la falda de la Muntanya de Sant Ramón). L´empresa Panasfalto, realitza una activitat contaminant del medi ambient, del subsòl, la riera i les capes freàtiques, i amb afectacions a la salut. Proposem que tot aquest terreny sigui integrat en el Parc de la Muntanya de Sant Ramón i s´obligui a les empreses a reparar els danys causats.

No volem pisos en l’Avinguda Aragó!

En aquest sector de Can Gavarrot, catalogat com a Zona 21 (desenvolupament urbanístic opcional) l´Ajuntament està promovent un projecte que contempla el trasllat de 100.000 metres quadrats de sostre edificable a l´Avinguda Aragó, en una zona verda pública compresa entre el Camp de Beisbol, barbacoes i la Masia Torre Figueras (davant el Mercadona). Reivindiquem que l´Ajuntament sol·liciti la modificació del planejament urbanístic perquè la Zona 21 de Can Gavarrot s´integri a les Muntanyes del Baix, sense compensar cap dret d’edificació als propietaris.

Residència pública

Demanem que es construeixi una Residència i un Centre de Dia per a la gent gran en el solar de l’antiga escola Milà i Gelabert. Cal fer més centres de dia i residències públiques a Sant Boi, totes les que hi ha són privades. No volem pisos en aquest solar públic.