Traslladant la FECSA des de 2003

És un dels temes més recurrents de la ciutat. La població es mostra cansada de les continuades promeses electorals.

L´abril de 2003, l´Ajuntament de Sant Boi va anunciar al Viure Sant Boi una gran festa per celebrar l’acord del trasllat de la FECSA. Conjuntament amb la Federació d´Associacions Veïnals de Sant Boi i altres entitats, demanem que l´Ajuntament promogui una campanya reivindicativa per aconseguir que la FECSA traslladi les seves instal·lacions en l´espai que ja té reservat en la zona industrial, i, alhora, s´enceti un procés participatiu ampli per definir els usos d´aquest espai.

Reivindiquem més llars d’infants públiques

L´any 2018 van néixer a la nostra ciutat 704 infants i Sant Boi només disposa de 5 llars d´infants públiques. Reivindiquem més llars públiques per poder acollir el màxim d´infants i evitar els desplaçaments a altres municipis.

Ateneu Santboià: Fem-ho Ja!

Demanem que l´Ajuntament contempli en els pressupostos de 2020 les obres de rehabilitació dels espais de l´Ateneu Santboià. La ciutat de Sant Boi no pot esperar més a que es vagin ensorrant els edificis d’aquest equipament històric. L´Ajuntament ha de respectar els acords que es van consensuar en el procés participatiu.

La Caserna pel poble

Demanem que l ́Ajuntament, conjuntament amb la Federació d ́Associacions Veïnals i d’altres entitats, promogui una campanya reivindicativa per fer possible que les negociacions que s ́estan realitzant amb l ́Estat concretin compromisos per tancar la Caserna. I, alhora, s ́enceti un procés participatiu ciutadà per tal de definir els usos d ́aquest espai.

Instal·lació de Santa Eulalia, amb una superfície municipal de 102.085,91 metres, en l’actualitat.

Escola Oficial d’idiomes a Villa Rosita

Sant Boi encara no disposa d´una Escola Oficial d´Idiomes, mentre que  molts pobles del voltant la tenen. És hora de què l´Ajuntament per fi exigeixi a la Generalitat que Sant Boi disposi d´aquesta Escola. Proposem que s’instal·li a Villa Rosita, una casa senyorial de principis de 1914-1919, situada a la part alta del Nucli Antic.

L´Ajuntament ha de protegir Villa Rosita del seu procés de deteriorament.

Fora les muntanyes d´asfalt de Panasfalto!

Foto: Jaume Coll Gili

Des de fa molts anys, l´Ajuntament va concedir llicència d´activitats a les empreses Panasfalto i Washington en el Sector Can Gavarrot (espai natural de la falda de la Muntanya de Sant Ramón). L´empresa Panasfalto, realitza una activitat contaminant del medi ambient, del subsòl, la riera i les capes freàtiques, i amb afectacions a la salut. Proposem que tot aquest terreny sigui integrat en el Parc de la Muntanya de Sant Ramón i s´obligui a les empreses a reparar els danys causats.

No volem pisos en l’Avinguda Aragó!

En aquest sector de Can Gavarrot, catalogat com a Zona 21 (desenvolupament urbanístic opcional) l´Ajuntament està promovent un projecte que contempla el trasllat de 100.000 metres quadrats de sostre edificable a l´Avinguda Aragó, en una zona verda pública compresa entre el Camp de Beisbol, barbacoes i la Masia Torre Figueras (davant el Mercadona). Reivindiquem que l´Ajuntament sol·liciti la modificació del planejament urbanístic perquè la Zona 21 de Can Gavarrot s´integri a les Muntanyes del Baix, sense compensar cap dret d’edificació als propietaris.

Residència pública

Demanem que es construeixi una Residència i un Centre de Dia per a la gent gran en el solar de l’antiga escola Milà i Gelabert. Cal fer més centres de dia i residències públiques a Sant Boi, totes les que hi ha són privades. No volem pisos en aquest solar públic.