Fora les muntanyes d´asfalt de Panasfalto!

Foto: Jaume Coll Gili

Des de fa molts anys, l´Ajuntament va concedir llicència d´activitats a les empreses Panasfalto i Washington en el Sector Can Gavarrot (espai natural de la falda de la Muntanya de Sant Ramón). L´empresa Panasfalto, realitza una activitat contaminant del medi ambient, del subsòl, la riera i les capes freàtiques, i amb afectacions a la salut. Proposem que tot aquest terreny sigui integrat en el Parc de la Muntanya de Sant Ramón i s´obligui a les empreses a reparar els danys causats.

No volem pisos en l’Avinguda Aragó!

En aquest sector de Can Gavarrot, catalogat com a Zona 21 (desenvolupament urbanístic opcional) l´Ajuntament està promovent un projecte que contempla el trasllat de 100.000 metres quadrats de sostre edificable a l´Avinguda Aragó, en una zona verda pública compresa entre el Camp de Beisbol, barbacoes i la Masia Torre Figueras (davant el Mercadona). Reivindiquem que l´Ajuntament sol·liciti la modificació del planejament urbanístic perquè la Zona 21 de Can Gavarrot s´integri a les Muntanyes del Baix, sense compensar cap dret d’edificació als propietaris.

Residència pública

Demanem que es construeixi una Residència i un Centre de Dia per a la gent gran en el solar de l’antiga escola Milà i Gelabert. Cal fer més centres de dia i residències públiques a Sant Boi, totes les que hi ha són privades. No volem pisos en aquest solar públic.

Ara sí, Biblioteca i CAP a Marianao?

Gràcies a la lluita de l´Associació de Veïns i Veïnes El Poblet-Marianao, finalment l´Ajuntament de Sant Boi ha acceptat ubicar la Biblioteca de Marianao a la Plaça Mercè Rodoreda, que estarà integrada en la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Demanem que es contempli en els Pressupostos de 2020.

La Biblioteca de Marianao fa més de 20 anys que es reivindica. L’Ajuntament, la Generalitat i la Diputació, s´han compromès a edificar un nou CAP i una Biblioteca en el solar de la Plaça Mercè Rodoreda.

Un nou centre de salut per a Marianao.

Volem que la Generalitat contempli en els Pressupostos de 2020 la construcció d’un  altre ambulatori a la Plaça Mercè Rodoreda, ja  que l´ambulatori Montclar resulta insuficient, i que tingui les especialitats mèdiques necessàries per tal d´evitar el desplaçament a altres municipis.

El Palau Marianao: un espai de formació professional

Actualment el Clúster de Salut Mental està ubicat en una part del Palau, i encara queden molts espais sense utilitzar. Proposem que el Palau de Marianao torni a ser un Centre de Formació Professional en diversos àmbits: ciències de la salut, nutrició, medi ambient, serveis d´hoteleria (cuina i restauració), tecnologies de la informació, etc….

La Casa Gran del Bori: un centre de creació d´ocupació.

La Casa Gran del Bori (any 1.700) està catalogada com a patrimoni històric de la ciutat. Actualment pertany a SAREB (el “Banc Dolent”). Proposem que l’Ajuntament negociï la seva cessió per habilitar un centre d ́interpretació vinculat a la muntanya de Sant Ramón i a la Vall de Can Carreres, generant formació i treball (activitats educatives mediambientals, Escola de Formació Agrícola i Forestal, etc).

Un gran paseo

Cohesionador de la movilidad urbana y las zonas verdes

Durante el año 2016 la Associació Veïnal Districte1 que agrupa a las asociaciones vecinales de Molí Nou Cooperativa y Camí del Llor presentaron  a los vecinos y a la Alcaldesa el Proyecto de Reforma Urbana PRU CIVA Molí Nou, dicho proyecto parte de una idea principal: crear un gran paseo de 675 m de longitud que desde la pasarela de FGC hasta la Ronda Sant Ramón ofrece soluciones a un sinfín de problemáticas existentes en el distrito.

La imagen SK muestra la configuración de la TRAZA en amarillo, que se encuentra compuesta por un paseo de 9 metros de anchura que puede incorporar un carril bici, un aparcamiento en línea de 2,25 m paralelo a este transcurre un vial de servicio de 3,75m y una acera adyacente lado Colònia Güell de 1,80 m aproximadamente.

El proyecto aporta soluciones viables, como son:

La mejora de la movilidad intrabarrio tanto viaria como peatonal, la conexión entre Frederic Mompou y Lluís Companys, la recogida de residuos urbanos, la agrupación de 15.000 m2 cuadrados entorno al Paseo, el ordenamiento del Mercadillo ambulante que no provoque el cierre de viales, la propuesta de 3 aparcamientos subterráneos en el perímetro noreste de Ciutat Cooperativa, la reforma de las islas del Polígono Joan Maragall que disminuya el aparcamiento interbloques y  pacifique el tráfico rodado, la extensión del transporte público a Camí del Llor que  disminuya el paso del coche privado entorno a los diversos equipamientos de Lluís Companys en el sector del Llor, la ampliación de la Ronda Sant Ramón hasta Santa Coloma de Cervelló, el cierre de la fachada del Distrito1 mediante la construcción del ARE Riera de Can Soler que incorpora el Parque Urbano de la Riera, un nuevo polígono de viviendas, más una serie de equipamientos públicos