Fora les muntanyes d´asfalt de Panasfalto!

Foto: Jaume Coll Gili

Des de fa molts anys, l´Ajuntament va concedir llicència d´activitats a les empreses Panasfalto i Washington en el Sector Can Gavarrot (espai natural de la falda de la Muntanya de Sant Ramón). L´empresa Panasfalto, realitza una activitat contaminant del medi ambient, del subsòl, la riera i les capes freàtiques, i amb afectacions a la salut. Proposem que tot aquest terreny sigui integrat en el Parc de la Muntanya de Sant Ramón i s´obligui a les empreses a reparar els danys causats.

No volem pisos en l’Avinguda Aragó!

En aquest sector de Can Gavarrot, catalogat com a Zona 21 (desenvolupament urbanístic opcional) l´Ajuntament està promovent un projecte que contempla el trasllat de 100.000 metres quadrats de sostre edificable a l´Avinguda Aragó, en una zona verda pública compresa entre el Camp de Beisbol, barbacoes i la Masia Torre Figueras (davant el Mercadona). Reivindiquem que l´Ajuntament sol·liciti la modificació del planejament urbanístic perquè la Zona 21 de Can Gavarrot s´integri a les Muntanyes del Baix, sense compensar cap dret d’edificació als propietaris.

Residència pública

Demanem que es construeixi una Residència i un Centre de Dia per a la gent gran en el solar de l’antiga escola Milà i Gelabert. Cal fer més centres de dia i residències públiques a Sant Boi, totes les que hi ha són privades. No volem pisos en aquest solar públic.